Skip to main content

Jakie warunki trzeba spełnić, by założyć dom opieki w Małopolsce?

1 komentarz

Prowadzenie domu opieki dla seniorów może okazać się świetnym pomysłem na biznes, nasze społeczeństwo staje się bowiem z jednej strony coraz starsze, z drugiej — coraz zamożniejsze. Trzeba jednak pamiętać, że placówka tego typu musi spełniać pewne wymagania. Jak wygląda ich lista w przypadku obiektów, otwieranych na terenie Małopolski?

Jakie pozwolenia trzeba uzyskać chcąc założyć dom seniora?

Jakich formalności należy dopełnić przy zakładaniu domu opieki?

Każda osoba, firma lub organizacja, otwierająca prywatny dom opieki w Małopolsce, musi przede wszystkim zatroszczyć się o uzyskanie zezwolenia wojewody. Aby je otrzymać, należy złożyć wniosek, załączając do niego kopię dokumentów, potwierdzających posiadanie prawa do nieruchomości, na której zlokalizowany ma być dom opieki. Trzeba też przedstawić jego regulamin organizacyjny, zaświadczenie o braku zaległości wobec ZUS i Urzędu Skarbowego oraz informacje o sposobie finansowania placówki. Jeżeli ma być ona prowadzona przez organizację, która nie jest wpisana do CEiDG lub KRS, należy również załączyć dokumenty, które potwierdzają jej status prawny.

Warunki dotyczące osoby kierującej domem opieki

Przepisy wymagają również, by dostarczyć wojewodzie odpowiednie dokumenty, dotyczące osoby, która ma kierować otwieranym ośrodkiem. Wśród nich musi się znaleźć między innymi zaświadczenie o jej niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie. Konieczne będzie również przedstawienie dokumentów, stwierdzających, że stan zdrowia przyszłego kierownika pozwala mu na zajmowanie tego stanowiska. Wymienione zaświadczenia powinny zostać załączone do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie domu opieki.

Jakie warunki powienien spełniać budynek domu opieki?

Wymagania odnośnie nieruchomości

Istnieje również lista wymagań odnośnie obiektu, w którym będzie zlokalizowana placówka tego typu. Przede wszystkim zarówno on sam, jak i jego otoczenie, muszą być pozbawione barier architektonicznych. W budynku trzeba też zainstalować uchwyty, ułatwiające korzystanie z pokoi i znajdujących się w nich urządzeń. Ośrodek powinien posiadać pomieszczenie ogólne typu świetlicowego, jadalnię oraz specjalnie wyznaczone miejsce na pralnię lub suszarnię. Przy jego projektowaniu należy uwzględnić również fakt, że liczba pensjonariuszy w jednym budynku nie może przekroczyć setki (limit ten dotyczy osób, którym zapewniana jest opieka całodobowa).

Jakie warunki muszą spełniać pokoje w domu opieki?

Trzeba również pamiętać, że w typowym pokoju w domu seniora może mieszkać co najwyżej trójka pensjonariuszy (wyjątkiem jest sytuacja, gdy pomieszczenie jest przeznaczone dla osób wyłącznie leżących — może ono wówczas pomieścić czterech mieszkańców). Muszą być przy tym zachowane odpowiednie normy powierzchni, przypadającej na jednego użytkownika — minimum 6 metrów kwadratowych dla pokoi wieloosobowych i 9 metrów kwadratowych, gdy w danym pomieszczeniu przebywa na stałe tylko jedna osoba. Jeżeli w budynku nie ma windy lub dźwigu osobowego — pokoje pensjonariuszy powinny znajdować się na parterze.

Wpisz komentarz
lub dodaj komentarz jako gość
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
  • Ten komentarz czeka na zatwierdzenie (jest widoczny tylko dla Ciebie).
    Marianna · 3 miesięcy temu
    Wow! Założenie domu opieki nie jest jednak tak trudne i skomplikowane jak mi się wydawało! Póki co pracuję w prywatnym domu opieki jako pielęgniarka, a mój mąż jest w nim lekarzem. Kiedyś chcielibyśmy otworzyć swój dom seniora... Muszę podesłać mu ten artykuł, może to bardziej go zmotywuje!